பத்மன் படைப்புகள்

1. சிவகளிப் பேரலை

முன்னுரை, காப்புச் செய்யுள், குரு திருவடி வணக்கம்

 1. சிவசக்தி வணக்கம்
 2. நூற்பயன்
 3. சிவத்தியானம்
 4. உயர்தனி இறைவன்
 5. அவையடக்கம்
 6. வீண்வாதம் வேண்டாம்
 7. சிந்தையெல்லாம் சிவமயம்
 8. சிவனுக்கு விஞ்சிய இறைவனில்லை
 9. உள்ள மலரால்அர்ச்சிப்போம்
 10. பக்திஇருந்தால்பிறவிக்குப்பயமில்லை
 11. பக்தி இருந்தால் நிலைமை பொருட்டல்ல
 12. பக்தி இருந்தால் இடமும் பொருட்டல்ல
 13. ஏழைப்பங்காளன் சிவபெருமான்
 14. எளியோரின் உறவுக்காரன்பரமசிவன்
 15. விதியை வெல்லும் சிவனருள்
 16. கடைக்கண் காப்பாற்றும்
 17. பாதமே கதி
 18. அளவில்லாக் கருணையாளன்
 19. சிவனருளால் விடுதலை
 20. மனத்தைக் கட்டும் மார்க்கம்
 21. மனமே சிவபெருமான் மாளிகை
 22. மனங்கவர் கள்வன்
 23. பக்தியே முக்தி
 24. கல்பமும் நொடியாகும்
 25. விடையேறிய திருக்காட்சி
 26. பாத சேவையே பரமானந்தம்
 27. உள்ளத்தைக் காணிக்கையாக்கு
 28. எல்லாமே இங்கேதான்
 29. பார்வை ஒன்றே போதுமே
 30. எப்படிப் பூஜிப்பேன்?
 31. நஞ்சுண்டநாதன்
 32. நச்சாபரண நாயகன்
 33. பக்திக்கு எளியவன்
 34. தனிப்பெரும் தெய்வம்
 35. எல்லாம் அறிந்தவனிடம் என்ன கேட்பது?
 36. குடியிருக்கும் கோவிலைப் புனிதமாக்கு
 37. வேதக்கடல் கடைவோம்
 38. சிவச் சந்திரன் (சிலேடை)
 39. நற்பலன் தரும் சிவராஜ்யம்
 40. பக்தி விளைச்சல்
 41. இறைவன் திருப்பணிக்கே இந்திரியங்கள்
 42. மனக்கோட்டை நாயகன்
 43. உள்ளக் காட்டில் உறைபவன்
 44. அரிமாவும் அரனும் (சிலேடை)
 45. சிவனடிக் கூட்டில் வசிக்கும் மனப்பறவை
 46. திருவடி மாளிகையில் சுகிக்கும் மனஅன்னம்
 47. இதயமாகிய பூந்தோட்டம்
 48. பாவம் போக்கும் புனித நீர்நிலை
 49. முக்திப்பழம் தரும் பக்திக்கொடி
 50. மல்லிகையும் மல்லிகார்ஜுனரும் (சிலேடை)
 51. வண்டும் ஆடவல்லானும் (சிலேடை)
 52. மேகமும் மேலோனும் (சிலேடை)
 53. மயிலும் மகாதேவனும் (சிலேடை)
 54. மாலை நடன மகிமை
 55. ஆட்டுவிக்கும் ஆடலரசன்
 56. தாண்டவக்கோன்
 57. முற்பிறவிப் பயன்
 58. கோடிக் கதிரவன்
 59. மனம் நாடும் மகேசன்
 60. துயர் நீக்கும் திருப்பாதம்
 61. பக்தியின் இலக்கணம்
 62. பக்தனைக் காப்பாற்றும் பக்தித் தாய்
 63. குறைகளை நிறைவாக்கும் பக்தி
 64. மனமே சிவனுக்குச் செருப்பு
 65. பாதசேவையின் மகிமை
 66. அனைத்தும் அவனது திருவிளையாடல்
 67. சிவத் தியானத்தின் பெருமை
 68. பக்திப் பசு
 69. குறைகளை நிறையாக்கும் கருணாகரன்
 70. வணங்குவதற்கு எளியவன்
 71. அழிவில்லா அரசாட்சி தருவோன்
 72. திருப்பாதம் என்னும் நற்புதையல்
 73. விடுதலைக்கு விளைநிலம்
 74. மனப் பேழை மணம் கமழட்டும்
 75. மனக் குதிரையில் இறைப் பயணம்
 76. பரமானந்த மழை பொழியும் பக்திமேகம்
 77. தலைவனுக்கு ஏங்கும் தலைவி போன்ற பக்தி
 78. புது மணப்பெண் போன்ற புத்தி
 79. திருவடிச் சிறப்பு
 80. பக்தனுக்காக நடனப் பயிற்சி
 81. வாழ்வின் விடையானவன்
 82. சங்கரநாராயணர்
 83. எல்லாம்வல்ல எம்பிரான்        
 84. புத்திக் கன்யாதானம்
 85. விசித்திரக் கடவுளுக்கு வினோதப் படையல்
 86. அடிமுடி காணவொண்ணா அண்ணல்
 87. பக்திஒன்றேபோதுமே!
 88. ராமனா? அகத்தியனா? பிரம்மனா?
 89. பக்தன் அடித்தாலும் களிப்பவர்
 90. உடல், வாக்கு, மனத்தால் வழிபாடு
 91. அகன்றதுஅறியாமை
 92. விலகியோடினவினைகள்
 93. நீலகண்டம் நெஞ்சில் நிலைக்கட்டும்
 94. பற்றினேன் பரமசிவத்தை
 95. கல்லில் பூத்த மலர்
 96. தறிகெட்ட மனக்களிற்றுக்கு தறிக்கட்டான திருப்பாதம்
 97. மனவேழத்துக்கு நிலைக்களன்
 98. நனிசிறந்த கவிமகள்
 99. பரமன் திருவிளையாடல்
 100. தனிப்பெருந் தெய்வம்

நிறைவுச் செய்யுள்


2. கொன்றைவேந்தன் – விளக்கவுரை

கொன்றைவேந்தன் – மூலம் – ஔவையார்

 1. கொன்றைவேந்தன் (1-5)
 2. கொன்றைவேந்தன் (6-10)
 3. கொன்றைவேந்தன் (11-15)
 4. கொன்றைவேந்தன் (16-20)
 5. கொன்றைவேந்தன் (21-25)
 6. கொன்றைவேந்தன் (26-30)
 7. கொன்றைவேந்தன் (31-35)
 8. கொன்றைவேந்தன் (36-40)
 9. கொன்றைவேந்தன் (41-45)
 10. கொன்றைவேந்தன் (46-50)
 11. கொன்றைவேந்தன் (51-55)
 12. கொன்றைவேந்தன் (56-60)
 13. கொன்றைவேந்தன் (61-65)
 14. கொன்றைவேந்தன் (66-70)
 15. கொன்றைவேந்தன் (71-75)
 16. கொன்றைவேந்தன் (76-80)
 17. கொன்றைவேந்தன் (81-85)
 18. கொன்றைவேந்தன் (86-91)

3. பிற கட்டுரைகள்:

 1. தமிழர்கள் ஹிந்துக்கள் அல்லரா?
 2. சனாதனத்தில் சமத்துவம்
 3. சுவாமிஜியைக் கண்டெடுத்த தமிழகம்
 4. பார் போற்றும் பரிதிக் கடவுள்