பாஞ்சாலி சபதம் (காப்பியம்)

பாஞ்சாலி சபதம்- காப்பிய அமைப்பு: 

முகவுரை 

முதற் பாகம்:
 
1.1. அழைப்புச் சருக்கம் 
1.2. சூதாட்டச் சருக்கம் 

இரண்டாம் பாகம்:

2.1. அடிமைச் சருக்கம் 
2.2. துகிலுறிதற் சருக்கம் 
2.3. சபதச் சருக்கம்

$$$

முகவுரை

முதற் பாகம்

1.1. அழைப்புச் சருக்கம்

1. பிரம்ம ஸ்துதி

2. சரஸ்வதி வணக்கம்

3. ஹஸ்தினாபுரம்

4. துரியோதனன் சபை

4. துரியோதனன் பொறாமை

6. துரியோதனன் சகுனியிடம் சொல்வது

7. சகுனியின் சதி

8. சகுனி திரிதராட்டிரனிடம் சொல்லுதல்

9. திரிதராட்டிரன் பதில் கூறுதல்

10. துரியோதனன் சினங் கொள்ளுதல்

11. துரியோதனன் தீமொழி

12. திரிதராட்டிரன் பதில்

13. துரியோதனன் பதில்

14. திரிதராட்டிரன் சம்மதித்தல்

15. சபா நிர்மாணம்

16. விதுரனைத் தூது விடல்

17. விதுரன் தூது செல்லுதல்

18. விதுரனை வரவேற்றல்

19. விதுரன் அழைத்தல்

20. தருமபுத்திரன் பதில்

21. விதுரன் பதில்

22. தருமபுத்திரன் தீர்மானம்

23. வீமனுடைய வீரப்பேச்சு

24. தருமபுத்திரன் முடிவுரை

25. நால்வரும் சம்மதித்தல்

26. பாண்டவர் பயணமாதல்

27. மாலை வர்ணனை

$$$

1.2. சூதாட்டச் சருக்கம்

1. வாணியை வேண்டுதல்

2. பாண்டவர் வரவேற்பு

3. பாண்டவர் சபைக்கு வருதல்

4. சூதுக்கு அழைத்தல்

5. தருமன் மறுத்தல்

6. சகுனியின் ஏச்சு

7. தருமனின் பதில்

8. சகுனி வல்லுக்கு அழைத்தல்

9. தருமன் இணங்குதல்

10. சூதாடல்

11. நாட்டை வைத்தாடுதல்

$$$

இரண்டாம் பாகம்

2.1. அடிமைச் சருக்கம்

1. பராசக்தி வணக்கம்

2. சரஸ்வதி வணக்கம்

3. விதுரன் சொல்லியதற்குத் துரியோதனன் மறுமொழி சொல்லுதல்

4. விதுரன் சொல்வது

5. சூது மீட்டும் தொடங்குதல்

6. சகுனி சொல்வது

7. சஹாதேவனைப் பந்தயம் கூறுதல்

8. நகுலனை இழத்தல்

9. பார்த்தனை இழத்தல்

10. வீமனை இழத்தல்

11. தருமன் தன்னைத்தானே பணயம் வைத்திழத்தல்

12. துரியோதனன் சொல்வது

13. சகுனி சொல்வது

$$$

2.2. துகிலுறிதற் சருக்கம்

1. திரௌபதியை இழத்தல்

2. திரௌபதி சூதில் வசமானது பற்றிக் கௌரவர் கொண்ட மகிழ்ச்சி

3. துரியோதனன் சொல்வது

4. திரௌபதியைத் துரியோதனன் மன்றுக்கு அழைத்து வரச் சொல்லியது பற்றி ஜகத்தில் உண்டான அதர்மக் குழப்பம்

5. துரியோதனன் விதுரனை நோக்கி உரைப்பது

6. விதுரன் சொல்வது

7. துரியோதனன் சொல்வது

8. திரௌபதி சொல்லுதல்

9. துரியோதனன் சொல்வது

$$$

2.3. சபதச் சருக்கம்

1. துச்சாதனன் திரௌபதியைச் சபைக்குக் கொணர்தல்

2. திரௌபதிக்கும் துச்சாதனனுக்கும் சம்வாதம்

3. சபையில் திரௌபதி நீதி கேட்டழுதல்

4. வீட்டுமாசார்யன் சொல்வது

5. திரௌபதி சொல்வது

6. வீமன் சொல்வது

7. அர்ஜுனன் சொல்வது

8. விகர்ணன் சொல்வது

9. கர்ணன் பதில்

10. திரௌபதி கண்ணனுக்குச் செய்யும் பிரார்த்தனை

11. வீமன் செய்த சபதம்

12. அர்ஜுனன் சபதம்

13. பாஞ்சாலி சபதம்

$$$