காற்றிடைச் சாளரம் -2

-கவிஞர் ஸ்ரீ.பக்தவத்சலம்

பிறந்த போதே

தொப்புள் தழும்பு போல

ஒட்டிக்கொண்டது காலம். 

.

துயிலெழவும்

துயில்கொள்ளவும்

உணவுண்ணவும்

கழிவு நீக்கவும்

கற்றறியவும்

கலை புரியவும் என

ஒவ்வொன்றுக்கும் 

உடனிருந்தது காலம்.

.

காலம் பார்த்து கல்வி 

காலம் பார்த்து காரியம் 

காலம் பார்த்து உணவு

காலம் பார்த்து உறவு

காலம் பார்த்து பிரிவு 

கலவியிலும் நுழையும் காலம். 

காலம்… காலம்… காலம்.

.

பரமனின் கரத்திலொட்டிய 

பிரம்மனின் கபாலமாய் 

மனதிலொட்டிய காலத்தை 

சுமந்தலைகிறது வாழ்வு.

.

வேறு வழியில்லை…

பிரம்ம தோஷம் நீங்க 

கபாலத்துடன் அலைந்தான் சிவன்.

பிறவிதோஷம் தொலைய

காலத்துடன் அலைகிறான் இவன்.

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s