அந்நியா்களா அந்தணா்கள்?

-டி.எஸ்.தியாகராஜன்

தமிழ்த் தாத்தா உ.வே.சா.
திருக்கோவலூா் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரான திரு. டி.எஸ்.தியாகராஜன் ‘தினமணி’ நாளிதழில் எழுதியுள்ள, நமது மனசாட்சியை உலுக்கும் கட்டுரை இது…

பாரத துணைக் கண்டத்தில் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒரு கருத்தியலை தமிழ்நாட்டில் கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக உருவாக்கி உலவ விட்டிருக்கிறார்கள். ஆரியா் என்பதோ, திராவிடா் என்பதோ ஒரு இனமல்ல. இது நிலப்பரப்பு குறித்த குறியீட்டுச் சொல். தமிழ்ச் சூழலில் ஆரிய – திராவிட இனவாதம் என்கிற தவறான வரலாற்றுச் செய்தியொன்று பரப்புரை செய்யப்படுகிறது.

19-ஆம் நூற்றாண்டில் ஜொ்மனி நாட்டைச் சார்ந்த பிரெட்ரிக் மாக்ஸ்முல்லா் (1823-1900) என்பவா் ‘ஆரியா்கள் என்போர் வெளி நிலப்பரப்பில் இருந்து பாரத நாட்டிற்கு வந்தவா்கள்’ என்ற தவறான கருத்தினைப் பரப்பினார். ஆனால், இவா் முன்வைத்த கருத்துக்கு வலுவான சான்றுகள் இல்லை. மாறாக, இவரது கருத்துத் பிழையானது என்று பிரபல தொல்பொருள் ஆய்வாளா் கொலின் ரென்புரோ 1988-இல் எழுதினார்.

மேலும், புகழ்பெற்ற அமெரிக்க தொல்லியல் துறை அறிஞா்கள் ஜிம். ஜி. ஷாஃபா், பா் டைன் லிச்சட்டென்சின் இருவரும், 1999-இல் ஆரியா் படையெடுப்பு என்கிற ‘இன்வேஷன் தியரி’யை, தவறு என்று பல தடயங்களைக் கொண்டு நிறுவினார்கள். இது குறித்தான விரிவான தகவல்களை 1968 முதல் 1972 வரை இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி அமைப்பின் டைரக்டா் ஜெனரலாக இருந்த பேராசிரியா் பி.பி.லால் எழுதிய ‘தி ரிக்வேதிக் பீப்பிள் – இன்வேடா்ஸ், இமிகரன்ட்ஸ், ஆா் இன்டிஜினியஸ்’ என்ற நூலில் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவிற்கு ஒரு முறைகூட நேரில் வராத, கள ஆய்வு செய்யாத ஒருவரின் எழுத்தை நம்பி நம்மில் பலா் பல போராட்டக் களங்களை நிறுவி வருகிறோம். ஒரு சிலா் அந்தணா்கள் எனும் ஆரியா்கள் மேற்கில் இருந்து வந்தவா்கள் என்று பொய்யான ஆரிய- திராவிடப் பூசலை உருவாக்கி மகிழ்கிறார்கள்.

காலப் பழைமையும், சாலப் பெருமையும் வாய்க்கப்பெற்ற உலகின் மூத்த மொழியின் தொல்நூலான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம். எழுத்து, சொல், பொருள் என்ற வகையில் வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத அமைப்புடையது. இதன் காலம் இன்றைக்கு 7,000 ஆண்டுகள் என வரலாற்று அறிஞா்கள் அறுதியிடுவார்கள்.

இலக்கண நூலின் காலமே 7,000 ஆண்டுகள் எனில் இதற்கு முந்தைய இலக்கிய, பனுவல்கள் தோன்றிய காலம் என இன்னொரு 3,000 ஆண்டுகளை கூட்டிக்கொளல் தவறாகாது. தொல்காப்பியரே சிறப்புப் பாயிரத்தில் ‘முந்து நூல் கண்டு முறைப்பட எண்ணி’ என்று குறிப்பிட்டதைச் சிந்திக்கலாம். இந்த தொல்காப்பியத்தில் ‘ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல்’ என்பதை ‘அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்’ (74-தொல்- பொருள்) எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

‘பார்ப்பான், பாங்கன் தோழி செவிலி’ (490 தொல்-பொருள்) என்பதற்கு உரையாசிரியா் இளம்பூரணர் ‘பார்ப்பான் உயா் குலத்தானாகிய தோழன் கலந்தொழுகு மரபென் தனாற் பார்ப்பரிலும்’ என்று பொருள் கூறுவார்.  வேள்விகளை செய்யாதொழிந்த பார்ப்பனா்கள் தாழ்நிலை உடையவா்களாதலினால் சங்கறுத்து வளையல் செய்யும் தொழிலில் ஈடுபடுத்தியதாக ‘வேளாளப் பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த’ (24-அகம்) என்ற வரி கூறும்.

 ‘யாழ்கெழு மணிமிடற்றந்தணன் தாவில் தாள் நிழல் தவிர்ந்தன்றால் உலகே’ (15-அகம்). இப்புலவரே ‘மறை நவில் அந்தணா் நுலவும் படுமே’ (6- புறம்) என்றும் பாடியுள்ளார்.  அந்தணா்கள் வேதம் ஓத வேண்டும் என்ற முறையில் ‘பார்ப்பார் ஓதுக’ என்று ஐங்குறுநூறு பேசும். ‘அறம் புரி அருமறை நவின்று நாவின் திறம்புரி கொள்கை அந்தணீா் என்று அந்தணா்கணா் ளை அடையாளப்படுத்துத் ம் ஐங்குறுநூற்றின் 387-ஆம் பாடல்.

வேதங்களையும், இலக்கண நூல்களையும், சோதிட நூல்களையும் கற்றறிந்தவா்கள் என்ற பொருளில் ‘சொற்பெயா் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சம்’ என்று பதிற்றுப்பத்து மூன்றாம் பத்தின் முதல் பாடல் அமையும். கலித்தொகையின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலில் ‘ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அருமறை பல பகா்ந்து தேறுநீா் சடைக்கரந்து’ என்று அந்தணர்களைப் புகழ்ந்த செய்தி காணப்படும். திருமுருகாற்றுப்படையில் முருகனின் ஒரு முகம் ‘மந்திர விதியின் மரபுளி வழா அந்தணா் வேள்வி ஓர்க்கும்மே’ என்று போற்றப்படுகிறது.

குறுநில மன்னன் நல்லியக்கோடன் அரண்மனைக் கதவுகள் அந்தணா்கட்கு எப்போதும் திறந்தே இருக்கும் என்பதை சிறுபாணாற்றுப்படை ‘அருமறை நாவின் அந்தணா்க்கு’ என்று பாடி பெருமிதம் கொள்ளும். அந்தணா்களின் இருக்கை குறித்து சித்திரம் வரையும் பெரும்பாணற்றுப்படை ‘கேள்வி அந்தணா் அருங்கடன் இறுத்த வேள்வித்தூண்’ என்றது.

அந்தணா் நான்கு மறைகளிலும் புலமை மிக்கவா்கள். வாழ்வியல் இன்பங்களைத் துய்க்க விரும்பார். இதனால் அந்தணா் ‘நான்மறை முனிவா்’ என்றழைக்கப்பட்டனா். மன்னன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியின் சென்னி அந்தணா் முன்னே தாழ்ந்து நின்றதனை நேரில் கண்ட காரிகிழார், ‘இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த நான்மறை முனிவா் ஏந்துகை யெதிரே’ என்று பாடினார். (புறம்: 6).

திருவள்ளுவரும் அந்தணா்களின் ஒழுக்கம் குறையுமெனில் என்ன நிகழும் என்பதை ‘மறப்பினும் ஒத்துக்கொளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும்’ (குறள்: 134) என்றார். மேலும், ‘அந்தணா் நூற்கும் அறத்திற்கும்  ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் கோல்’ (குறள்: 543) என்றார்.

அந்தணா் என்ற உயா்வு பிறப்பால் மட்டும் வருவதன்று என்ற பொருளில் ‘அந்தணா் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மை பூண்டொழுகலான்’ என்றார் (குறள்: 30). அறக்கடவுளாக உள்ள ஆண்டவனும் ‘அந்தணன்’ என்றே அழைக்கப்பட்டான் என்பதை ‘அறவாழி அந்தணன் தாள் சோ்ந்ந்தார்க் கல்லால் பிறவாழி நீத்தல் அரிது’ என்றார் (குறள்: 8). ஆகவே அந்தணா் என்போர் பாரத நாட்டின் மூத்த குடிமக்கள். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அந்தணா்கள் தமிழா்களே!

நம் நாட்டின் விடுதலைப் போரில் அந்தணா்கள் பங்கு அளப்பரியது. ஆங்கிலேய அதிகாரி ஆலன் ஆக்டேவியன் ஹ்யூம் 1885 டிசம்பா் 28-ஆம் நாள் மும்பையில் 72 உறுப்பினா்கள் கொண்ட கூட்டத்தில் காங்கிரசைத் தோற்றுவித்தார். இதில் தமிழ்நாட்டைச் சோ்ந்த நீதிபதி எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயா்,  ‘தி ஹிந்து’ பத்திரிகை ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயா், மு.வீரராகவாச்சாரியார், ராவ்பகதூா் பி.அனந்தாச்சார்லு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனா். தமிழ்நாட்டில் விடுதலை வேட்கை அரும்ப அரும்பணியாற்றிய அந்தணா்களில் மிக முக்கியமானவா்கள் சி. சுப்பிரமணிய பாரதியார், சுப்பிரமணிய சிவா, வாஞ்சிநாதன். பின்னா் சேலம் விஜயராகவாச்சாரியார், சி.இராஜகோபாலாச்சாரியார், சத்தியமூா்த்தி, கல்யாணராமையா், சென்னை வி.கிருஷ்ணசாமி ஐயா், நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, எம்.பி.டி.ஆச்சார்யா, ருக்மிணி லட்சுமிபதி போன்றோர்.

நாட்டின் விடுதலைக் குரல் ஒலிக்க ‘தி ஹிந்து’, ‘சுதேசமித்திரன்’, ‘இந்தியா’ போன்ற பத்திரிகைகளைத் தொடங்கியவா்களும் அந்தணா்களே. தமிழ்மொழிக்காகத் தனது வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்த உ.வே. சாமிநாதரும் அந்தணரே! வடமொழியில் இருந்த தனது பெயரை பரிதிமாற்கலைஞா் என்று மாற்றிக் கொண்ட சூரியநாராயண சாஸ்திரியாரும் அந்தணரே! நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் மூன்று இந்தியா்களான ஜகதீஷ் சந்திர போஸ், சந்திரசேகா், சா் சி.வி.ராமன் ஆகியோரும் அந்தணா்களே.

உலகப் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வீரா்கள் டென்னிஸ் கிருஷ்ணன், செஸ் வீரா் ஆனந்த் ஆகியோரும் அவா்களே! வறுமை காரணமாக தெரு விளக்கில் படித்து சென்னை உயா்நீதி மன்ற நீதிபதியான முத்துசாமியும் ஐயரே! இந்திய அரசியல் சாசனச் சட்டத்தை உருவாக்கிய குழுவில் இடம் பெற்ற அல்லாடி கிருஷ்ணசாமியும், விடுதலைப் போரில் தென்னகத்தில் சிறப்பாக சாதி ஒழிப்புப் பணியாற்றிய டாக்டா் டி.எஸ்.எஸ்.ராஜனும், மதுரை வைத்தியநாதரும் முப்புரி நூல் அணிந்தவா்களே!

ஆங்கிலேயா்களே வியக்கும் வண்ணம் ஆங்கிலத்தில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்திய வலங்கைமான் சீனிவாச சாஸ்திரியும், சுவாமி விவேகானந்தர்  அமெரிக்க சா்வசமய சபையில் உரையாற்ற பலவாற்றாலும் உதவிய அளசிங்கரும் பிறப்பால் அந்தணா்களே. தமிழகத்தில் தொழில் வளா்ச்சிக்கு அடித்தளம் அமைத்தவரும், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா்களான ஆா்.வெங்கட்ராமனும், சா்வபள்ளி இராதாகிருஷ்ணனும் அந்தண குலத்தில் தோன்றியவா்களே!

தமிழ்நாட்டில் தொழுநோய் ஒழிப்பிற்காக தனது உடல், பொருள், ஆவி என அனைத்தையும் தந்த பெருமகன் பேராசிரியா் டி.என்.ஜெகதீசன் அந்தணரே! இவா் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஆா்.வெங்கட்ராமனின் ஒருசாலை மாணாக்கா்.

முடியுடை மன்னா்களும், குறுநில அரசா்களும், அறிஞா்களும், செல்வா்களும் எளிய மாந்தருலகமும் மதித்து, போற்றி வந்தொரு சிறிய சமூகத்தை இன்றைக்கு அவமானப்படுத்துவது அவலத்தின் உச்சம்.

விடுதலைப் போராகட்டும், சமூக சீா்திருத்தமாகட்டும், அறிவுசார் துறைகளாகட்டும் எல்லாவற்றிலும் அந்தணா்களின் பங்களிப்பு நிறைவானதே. மேலும் அவா்கள் வீட்டிற்கோ, நாட்டிற்கோ எந்தவிதமான தீங்கிழைக்கும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடாதவா்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது ஜாதி, மதத்தோடு பிறப்பது இல்லை. நான் இன்ன ஜாதி, இன்ன மதத்தில்தான் பிறக்க வேண்டும் என்று எவரும் முடிவு செய்யவும் இயலாது. நாம் தான், பிறந்த குழந்தையை ஜாதி, மத சம்பிரதாயங்களை ஊட்டி வளா்க்கிறோம். பின்னா் அவரவா்களின் ஜாதி, மத அடையாளங்களை மழலையா் கல்வி நிலையம் முதல் சட்ட ஆவணமாக்கி ஆள் மறையும் வரையிலும் மறைந்த பின்னரும் வேற்றுமைகளைப் பேணி வளா்க்கிறது அரசு. இதனால் ஜாதி, மத மக்கள்தொகைக்கு ஏற்ப அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து அரசு, ஆட்சியில் பங்கு பெறுகின்றன.

சிலா் நச்சு விதைகளை விதைத்து, வெறுப்பு நீரூற்றி, வேற்றுமைப் பயிர் வளா்த்து, பகையை விளைச்சலாக்கி, வேதனையை அறுவடை செய்கின்றனா். இதனால் மக்கள் ஒருவா்க்கொருவா் ஜாதி, மதங்களை குறித்து ஏளனம் செய்வதும், மற்றவரின் மனம் நோக பொய்யுரைப்பதும், மக்கள்தொகையில் மிக சொற்பமான எண்ணிக்கையில் உள்ளதொரு சமூகத்தை, அவா்தம் நடை, உடை, பாவனை இவற்றை அருவருக்கத்தக்க விதமாகச் சொல்லாடுவதும், இதற்கு பலம் பொருந்திய அரசியல் கட்சிகள் துணைபோவதும் காணக் கண் கூசும் காட்சிகள். செவிப்புலத்திற்கு செந்தழல் ஊற்றும் ஊறுகள்.

இன்றைய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நாளை முற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிலும், இன்றைய முற்படுத்தப்பட்டோர் நாளை பிற்படுத்தப்பட்டோர் மரபிலும் உதிக்க மாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? அந்தண குலத்திலே பிறந்த பெண்ணொருவா் இடுகாட்டில் சடலங்களை எரியூட்டும் மயானப் பணியாளராக இருப்பதும், பழங்குடி இனப் பெண்ணொருவா் நாட்டின் மிக உயா்ந்த பதவியில் அமா்ந்திருப்பதும் நம் நாட்டில் இன்றைக்கு காணக் கிடைக்கின்ற அரிய காட்சிகள்.

‘ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை’ என்று தமிழ்மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தமென்போம்’. ‘எல்லோரும் ஓா் குலம்; எல்லோரும் ஓரினம்; எல்லோரும் ஓா் நிறை; எல்லோரும் ஓா் விலை’ என்ற மகாகவியின் திருவாக்கை உரக்கக் கூறி மகிழ்வோம்.

  • நன்றி: தினமணி (18.01.2023)

$$$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s