கண்ணே கலைமானே!

கவியரசு கண்ணதாசனின் கடைசித் திரைப்பாடல் இது...

சிவசக்தி பாடல்கள்

மகாகவி பாரதியின் பக்தி பாடல்களில் சிவகக்தி மீதான பாடல்கள் (11-14) இவை...