கிரேக்க தேசத்தின் ஸ்திதி

கிரேக்க நாட்டு அரசியல் நிலவரத்தை நமது மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்து கிறார் மகாகவி பாரதி இக்கட்டுரையில்....

பிரிவினை மனநிலைகள் : ஒரு தீர்வு

கோவையைச் சார்ந்த இளைஞர் திரு. ராதாகிருஷ்ணன், 'கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரை' நூலைப் படித்ததன் பின்புலத்தில் இக்கட்டுரையை எழுதி இருக்கிறார். வேற்றுமைகளை ஒழிப்பது வேதாந்தம் என்கிறார்....