வெய்ய இடி

இந்தியா 27.09.1909 இதழில் வெளியான ‘ஞானரதம்’ கதையில் இடம் பெறும் காதலைப் பற்றிய கவிதை இது.

புகழையும் துறந்த துறவி

மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு. திருப்பூர் கிருஷ்ணன் ‘தினமணி’ நாளிதழில் எழுதிய சுவாமி விவேகானந்தர் குறித்த கட்டுரை இங்கு நன்றியுடன் மீள்பதிவாகிறது...