இந்தியாவை தலைமிர்ந்து நிற்கச் செய்தவர்

பாரதத்தின் முதல் பிரதமரான திரு.  ஜவஹர்லால் நேரு (1889- 1964), சுவாமி விவேகானந்தர் குறித்துக் கூறியவை…