பாரதி மொழிபெயர்ப்புகள்

1. தாகூரின் ஐம்பெரும் கட்டுரைகள்

 1. ஜப்பானுடைய ஜீவன்
 2. ஜாதி
 3. அடங்கி நட
 4. கல்வி கற்பிக்கும் பாஷை
 5. சிறிதும் பெரிதும்

2. பகவத்கீதை- மொழிபெயர்ப்பு

முன்னுரை:

 1. முன்னுரை-1
 2. முன்னுரை-2
 3. முன்னுரை-3
 4. முன்னுரை-4
 5. முன்னுரை-5
 6. முன்னுரை-6
 7. முன்னுரை-7
 8. முன்னுரை-8
 9. முன்னுரை-9
 10. முன்னுரை-10
 11. முன்னுரை-11
 12. முன்னுரை-12
 13. முன்னுரை-13

விளக்கவுரை

 1. முதல் அத்தியாயம்: அர்ஜுன விஷாத யோகம்
 2. இரண்டாம் அத்தியாயம்: ஸாங்கிய யோகம்
 3. மூன்றாம் அத்தியாயம்: கர்ம யோகம்
 4. நான்காம் அத்தியாயம்: ஞான கர்ம சந்யாச யோகம்
 5. ஐந்தாம் அத்தியாயம்: சந்யாச யோகம்
 6. ஆறாம் அத்தியாயம்: தியான யோகம்
 7. ஏழாம் அத்தியாயம்: ஞான விஞ்ஞான யோகம்
 8. எட்டாம் அத்தியாயம்: அக்ஷர பிரம்ம யோகம்
 9. ஒன்பதாம் அத்தியாயம்: ராஜ வித்தியாச ராஜ குஹ்ய யோகம்
 10. பத்தாம் அத்தியாயம்: விபூதி யோகம்
 11. பதினொன்றாம் அத்தியாயம்: விசுவரூப தரிசனம்
 12. பனிரெண்டாம் அத்தியாயம்: பக்தி யோகம்
 13. பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம்: க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரக்ஞ விபாக யோகம்
 14. பதினான்காம் அத்தியாயம்: குணத்ரய விபாக யோகம்
 15. பதினைந்தாம் அத்தியாயம்: புருஷோத்தம யோகம்
 16. பதினாறாம் அத்தியாயம்: தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம்
 17. பதினேழாம் அத்தியாயம்: சிரத்தாத்ர விபாக யோகம்
 18. பதினெட்டாம் அத்தியாயம்: மோக்ஷ சந்யாச யோகம்

இந்நூலை பி.டி.எஃப். கோப்பு வடிவில் இங்கே படிக்கலாம்….