பாரதியார் குறித்த ஆக்கங்கள்

மகாகவி பாரதி குறித்து பிறரது கவிதைகள், கட்டுரைகள், ஆய்வுப் படைப்புகள் இப்பகுதியில் தொகுக்கப்படுகின்றன…

பாரதியின் விஸ்வரூபம் (தொடர்)

  • சேக்கிழான்

$$$

வையத் தலைமை கொள்! (7 அத்தியாயங்கள்)

(புதிய பார்வையில் புதிய ஆத்திசூடி)

  • சேக்கிழான்
  1. தமிழ்த்தாயும் தமிழ்மகளும்…
  2. நோக்கமும் நுணுக்கமும்…
  3. நலம் விழையும் நாயகர்
  4. வளர்ச்சிக்கான மூன்று அடிப்படைகள்
  5. இலக்கை அடைய எளிய கருவிகள்…
  6. எடுத்த காரியம் யாவினும் வெற்றி!
  7. புதிய பார்வையும் புதிய பாதையும்…

$$$

எழுத்தாளர்களின் ஆக்கங்கள்:

$$$